Service

Betaalmogelijkheden

Overmaken via Bank

U kunt ook betalen door het bedrag over te maken via uw bank aan Hotel New York. Vergeet daarbij niet een omschrijving te geven en het ordernummer te vermelden. De bankgegevens van Hotel New York zijn: NL61INGB0693429224, ING Bank te Rotterdam.
BIC: INGBNL2A
Uw bestelling wordt verzonden zodra de betaling binnen is.

watertaxi-hotel-new-york-hotels-rotterdam

iDEAL

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankierprogramma bij een online aankoop. U kunt iDEAL gebruiken als u internetbankiert bij ING, ABN AMRO, Fortis,  Rabobank of SNS Bank. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.ideal.nl of op de site van uw eigen bank.

Bezorginformatie

Hotel New York verstuurt de zendingen via PostNL Pakket Service, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

De tarieven van het verzenden zijn gebaseerd op zendingen binnen Nederland. Alleen in overleg, verzendt Hotel New York ook buiten Nederland. Afhankelijk van het land wordt dan het verzendtarief bepaald.

Hotel New York streeft er naar de artikelen binnen één week te leveren nadat de betaling is ontvangen.

De levertermijnen zijn slechts een indicatie en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Verzendkosten

Alle zendingen worden door Hotel New York verstuurd met PostNL pakketservice.
Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, betaalt de klant de verzendkosten.

Onderstaande verzendtarieven zijn gebaseerd op verzendingen binnen Nederland. Alleen in overleg, verzendt Hotel New York ook artikelen buiten Nederland. Afhankelijk van het land wordt dan het verzendtarief bepaald.

Hotel New York hanteert de volgende tarieven (wijzigingen voorbehouden):

0 – 10 kg: € 6,95
10 – 30 kg: € 13,25

Bestellingen vanaf € 500 kunnen uitsluitend telefonisch besteld worden.


Uitzondering
: Cadeaubon Hotel New York.
Deze wordt ook verzonden met PostNL pakketservice.

Hotel New York hanteert de volgende tarieven (wijzigingen voorbehouden):

Cadeaubonnen tot € 300:  € 6,95
Cadeaubonnen van € 300 – € 500: € 14,45

Cadeaubonbestellingen vanaf € 500 kunnen uitsluitend telefonisch besteld worden.

Wasvoorschriften

Percal Lakens en Kussenslopen:
Voor een optimaal gebruik van de percal lakens kunt u ze wassen tot 90C.
Niet in de droger, als het laken nog een beetje vochtig is dan strijken.

Dekbedovertrekken met logo Hotel New York:
Wassen tot 60 C. Niet in de droger, als het dekbedovertrek nog een beetje vochtig is dan strijken.

Badhanddoeken:
Wassen tot 60 C. Eventueel in de droger. Houdt u rekening met een lichte vorm van krimp.

Badmat:
Wassen tot 60 C. Eventueel in de droger. Houdt u rekening met een lichte vorm van krimp.

Badjas:
Wassen tot 40 C. Niet in de droger.

Algemene voorwaarden webshop

Algemene voorwaarden webwinkel van Hotel New York BV te Rotterdam

1.Algemeen:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen via de webwinkel, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2.Identiteit:

Hotel New York b.v.Vestigings- en bezoekadres:
Koninginnenhoofd 1
3072 AD RotterdamTelefoonnummer algemeen: + 31 (0) 10 439 05 00
Telefoonnummer webwinkel: + 31 (0) 10 439 05 25
Bereikbaarheid: maandag t/m zondag: 09.00 – 22.00 uur
E-mailadres: webwinkel@hotelnewyork.nl

KvK nummer: 24391837
BTW nummer: 8159.2861.0B26

 

3.Definities:

Onder de navolgende woorden wordt telkens het navolgende verstaan:

3.1

HNY: Hotel New York bv

3.2

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

 

4.Prijzen en Betaling:

4.1

klant is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typefouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door HNY worden gecorrigeerd.

4.2

De prijs die is vermeld in de bevestigingsmail is bindend, behoudens het gestelde in punt 4.1.

4.3

De betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website.

4.4

Prijzen op de website zijn in euro’s en inclusief BTW

 

5. Levering:

5.1

HNY doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt – hetzij door tijdelijk niet in voorraad, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

5.2

HNY levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt HNY zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

5.3

Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

 

6.Verzending:

6.1

De bestellingen worden verstuurd met PostNL Pakketservice, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

6.2

Als de klant vóór het openen van het pakket schade constateert aan de verpakking dient daar zo spoedig mogelijk melding van worden gemaakt aan HNY. Hetzij via de mail, hetzij telefonisch. Als het pakket al is geopend op het moment dat de schade wordt geconstateerd dan moet ook meteen contact op worden genomen met HNY. Na retour ontvangst bepaalt HNY of zij de schade geheel of gedeeltelijk zal vergoeden. Dit kan door het versturen van een nieuw artikel of het terugstorten van het aankoopbedrag. (zie ook artikel 5.2)

6.3

Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, betaalt de klant de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

6.4

HNY verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk. In de regel vindt de levering plaats ongeveer binnen één week (binnen Nederland) nadat de betaling is ontvangen. (zie ook artikel 5.3)

6.5

HNY draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zijn zoekgeraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is HNY gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

 

7. Garantie

7.1

HNY garandeert de deugdelijkheid en / of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

7.2

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door HNY, op schriftelijk verzoek van de klant, binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, gratis worden vervangen. Indien HNY het artikel, om wat voor een reden dan ook, niet kan vervangen dan is HNY niet aansprakelijk voor (in)direct geleden schade van de klant. De klant zal dan het aankoopbedrag terugkrijgen.

 

8. Herroepingsrecht

8.1

Nadat de klant het bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van dit artikel, het zonder opgaaf van reden, retour te sturen. Bij het terugsturen van het artikel moet gebruik worden gemaakt van het bijgevoegde formulier ‘retour afzender’. Het artikel moet ongebruikt, onbeschadigd en slechts in die mate zijn uitgepakt voor zover dat nodig was dat de klant het kan beoordelen om te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren en –indien redelijkerwijs mogelijk – in de orginele staat en verpakking aan HNY retourneren. Anders is HNY gerechtigd het overeenkomstige geldbedrag niet terug te storten.

8.2

Indien de klant gebruik maakt van diens herroepingsrecht en de artikelen op eigen initiatief terugstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. HNY is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

8.3

HNY behoudt zicht het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om (in overleg) slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten. Dit gebeurt alleen wanneer naar mening van HNY het artikel niet aan de voorwaarden van artikel 8.1 voldoet.

 

9. Privacy

9.1

Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant toestemming aan HNY de persoonsgegevens te gebruiken voor de correcte uitvoering van de bestelling. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens aan de klant ter inzage worden verstrekt.

9.2

HNY verstrekt –zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

9.3

HNY verwerkt de gegevens zoals die door de klant zijn ingevuld op het bestelformulier op de website. Daarbij zijn de met een (*) gemarkeerde gegevens noodzakelijk om de bestelling te kunnen verwerken.

 

10. Klachtenafhandeling

Indien u een klacht heeft over één van onze artikelen of over de webwinkel, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de kiosk van Hotel New York. U kunt de kiosk bereiken via e-mail op: webwinkel@hotelnewyork.nl of via het telefoonnummer: +31 (0) 10 439 05 25.

 

11. Overige voorwaarden

11.1

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van HNY opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden hebben zowel de klant als HNY het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij HNY of bij de toeleveranciers van HNY.

11.2

HNY is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van haar website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

11.3

HNY houdt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden naar eigen inzicht te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op deze pagina van de webwinkel.

 

12. Disclaimer

Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder de nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van HNY niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.