Privacy Policy Hotel New York

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Hotel New York is onderdeel van de WestCord Hotels B.V., voor een uitgebreide uitleg over onze omgang met persoonsgegeven verwijzen we u naar de Privacy Policy van WestCord Hotels.